Kamerstuk 35833-18

Motie van het lid Ceder over een gesprek met pleegzorg.nl over een passend ondersteuningsaanbod aan pleegouders

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

Gepubliceerd: 7 september 2022
Indiener(s): Don Ceder (CU)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-18.html
ID: 35833-18

100,0 %
0,0 %

Omtzigt

PVV

BIJ1

DENK

FVD

D66

SP

JA21

VVD

CU

BBB

Fractie Den Haan

PvdA

SGP

CDA

Groep Van Haga

PvdD

Volt

GL


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID CEDER

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat pleegouders hun pleegkind helpen naar zelfstandigheid en in de richtlijn pleegzorg de opdracht krijgen om te werken aan het toekomstperspectief van de jongere;

overwegende dat pleegouders geholpen kunnen zijn met extra ondersteuning om aan dit toekomstperspectief te werken;

verzoekt de regering met de partners van pleegzorg.nl in gesprek te gaan over het passende ondersteuningsaanbod aan pleegouders om te werken aan een toekomstperspectief en te inventariseren waar het Ministerie van VWS daarin extra kan ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder