Kamerstuk 35833-17

Motie van het lid Mohandis c.s. over onmiddellijke maatregelen om het proces rond uithuisplaatsingen te verbeteren

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp


48,7 %
51,3 %

CDA

Groep Van Haga

PVV

JA21

Fractie Den Haan

DENK

BBB

BIJ1

SP

FVD

CU

SGP

PvdD

GL

Volt

Omtzigt

D66

PvdA

VVD


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S.

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het rapport over het feitenonderzoek voorafgaand aan uithuisplaatsingen van de IGJ en de eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen van de Universiteit Leiden blijkt dat de praktijk van uithuisplaatsingen ernstige tekortkomingen heeft;

van mening dat rechten van het kind en de ouders hiermee geschaad worden;

van mening dat voor de meest acute problemen niet gewacht kan worden totdat de regering in november met een plan van aanpak komt;

van mening dat er onmiddellijk maatregelen nodig zijn om deze situatie te verbeteren;

verzoekt de regering om voor het eind van september met concrete maatregelen te komen om het proces rond uithuisplaatsingen te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Omtzigt

Westerveld

Van Haga

Maeijer