Kamerstuk 35833-17

Motie van het lid Mohandis c.s. over onmiddellijke maatregelen om het proces rond uithuisplaatsingen te verbeteren

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp


48,7 %
51,3 %

Fractie Den Haan

CU

DENK

GL

PVV

PvdD

JA21

Groep Van Haga

BIJ1

Omtzigt

VVD

CDA

PvdA

SGP

SP

Volt

D66

FVD

BBB


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S.

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het rapport over het feitenonderzoek voorafgaand aan uithuisplaatsingen van de IGJ en de eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen van de Universiteit Leiden blijkt dat de praktijk van uithuisplaatsingen ernstige tekortkomingen heeft;

van mening dat rechten van het kind en de ouders hiermee geschaad worden;

van mening dat voor de meest acute problemen niet gewacht kan worden totdat de regering in november met een plan van aanpak komt;

van mening dat er onmiddellijk maatregelen nodig zijn om deze situatie te verbeteren;

verzoekt de regering om voor het eind van september met concrete maatregelen te komen om het proces rond uithuisplaatsingen te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Omtzigt

Westerveld

Van Haga

Maeijer