Gepubliceerd: 7 september 2022
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA), Don Ceder (CU), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-16.html
ID: 35833-16

100,0 %
0,0 %

Volt

Omtzigt

D66

PvdA

SP

FVD

CDA

PVV

CU

DENK

Groep Van Haga

VVD

BIJ1

Fractie Den Haan

SGP

BBB

JA21

GL

PvdD


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S.

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de voorliggende wetswijziging verlengde jeugdhulp in de vorm van jeugdzorg beschikbaar blijft tot en met een leeftijd van 23 jaar;

constaterende dat voor toegang tot verlengde jeugdhulp de individuele zorgvraag leidend moet zijn;

overwegende dat de Big Five, de vijf basisvoorwaarden die geregeld moeten zijn voordat jongeren op eigen benen kunnen staan, gebruikt kunnen worden om te bepalen tot wanneer iemand aanspraak kan maken op verlengde jeugdhulp;

roept de regering op om te onderzoeken hoe de vijf basisvoorwaarden voor zelfstandigheid (steun, wonen, school en werk, inkomen en welzijn) een besluit over toegang tot verlengde jeugdhulp kunnen verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Westerveld

Ceder