Kamerstuk 35833-14

Motie van het lid Van Haga over inzichtelijk maken hoe het schrappen van de verleningsbeschikking de hulp verbetert

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

Gepubliceerd: 7 september 2022
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-14.html
ID: 35833-14

46,0 %
54,0 %

BIJ1

BBB

PvdA

CU

DENK

CDA

VVD

Volt

JA21

Groep Van Haga

PVV

GL

D66

PvdD

FVD

Omtzigt

Fractie Den Haan

SGP

SP


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het schrappen van de verleningsbeschikking volgens de wetswijziging moet zorgen voor een betere kwaliteit van hulp aan kwetsbare kinderen en ouders;

overwegende dat het belang van deze kinderen prioriteit nummer één zou moeten zijn bij alle te maken beleidskeuzes;

verzoekt de regering gedetailleerd en concreet inzichtelijk te maken hoe de hulp aan kwetsbare gezinnen verbeterd zal worden door het schrappen van de verleningsbeschikking en deze overwegingen voor het herfstreces te delen met de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga