Kamerstuk 35833-13

Motie van de leden Van Haga en Omtzigt over het verstrekken van data voor het onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

Gepubliceerd: 7 september 2022
Indiener(s): Pieter Omtzigt (Omtzigt), Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-13.html
ID: 35833-13

46,7 %
53,3 %

Omtzigt

PvdA

CU

SP

CDA

Groep Van Haga

Volt

Fractie Den Haan

BIJ1

SGP

VVD

D66

PvdD

JA21

PVV

DENK

BBB

G√ľndogan

FVD

GL


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN OMTZIGT

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onafhankelijke onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de toedracht van de uithuisplaatsingen van kinderen uit de toeslagenaffaire actief geblokkeerd wordt;

overwegende dat het van het allergrootste belang is dat duidelijk wordt hoe dit ongekende onrecht zich heeft kunnen voltrekken binnen ons jeugdzorgsysteem;

verzoekt de regering de Raad voor de rechtspraak zo snel mogelijk alle benodigde data voor dit onafhankelijke onderzoek te laten verstrekken aan de Rijksuniversiteit Groningen en het onderzoek op alle mogelijke manieren te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Omtzigt