Kamerstuk 35833-13

Motie van de leden Van Haga en Omtzigt over het verstrekken van data voor het onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp


46,7 %
53,3 %

CU

SP

VVD

FVD

DENK

Groep Van Haga

SGP

JA21

GL

CDA

Fractie Den Haan

BIJ1

PvdD

Volt

PVV

BBB

Omtzigt

PvdA

D66


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN OMTZIGT

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onafhankelijke onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de toedracht van de uithuisplaatsingen van kinderen uit de toeslagenaffaire actief geblokkeerd wordt;

overwegende dat het van het allergrootste belang is dat duidelijk wordt hoe dit ongekende onrecht zich heeft kunnen voltrekken binnen ons jeugdzorgsysteem;

verzoekt de regering de Raad voor de rechtspraak zo snel mogelijk alle benodigde data voor dit onafhankelijke onderzoek te laten verstrekken aan de Rijksuniversiteit Groningen en het onderzoek op alle mogelijke manieren te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Omtzigt