Kamerstuk 35833-12

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over een vergoeding voor bijzondere kosten voor alle pleegouders en pleegkinderen

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

Gepubliceerd: 7 september 2022
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-12.html
ID: 35833-12

48,7 %
51,3 %

CU

Volt

PvdA

CDA

BBB

SGP

Fractie Den Haan

BIJ1

Groep Van Haga

GL

Omtzigt

FVD

D66

DENK

PVV

PvdD

JA21

VVD

SP


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN MOHANDIS

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pleegouders een vergoeding kunnen krijgen voor bijzondere kosten die nodig zijn voor noodzakelijke uitgaven voor een pleegkind als die niet uit de basispleegvergoeding of andere regelingen worden vergoed;

constaterende dat deze vergoeding niet geldt voor pleegkinderen in het vrijwillige kader en meerderjarige pleegkinderen;

overwegende dat sommige pleegzorgorganisaties en gemeenten deze vergoeding uitkeren bij vrijwillige plaatsingen, maar andere weer niet;

verzoekt de regering deze ongelijkheid en onduidelijkheid aan te pakken en ervoor te zorgen dat de bijzondere kosten voor alle pleegouders en pleegkinderen worden geregeld;

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Mohandis