Kamerstuk 35830-XVII-6

Motie van het lid Van der Lee over het verder vergroenen van de programma's binnen artikel 1 van de BuHa-OS-begroting

Dossier: Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Gepubliceerd: 24 juni 2021
Indiener(s): Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVII-6.html
ID: 35830-XVII-6

54,0 %
46,0 %

PvdA

JA21

VVD

Fractie Den Haan

BIJ1

SGP

Volt

BBB

FVD

D66

CU

PVV

DENK

CDA

GL

SP

Groep Van Haga

PvdD


Nr. 6 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE

Voorgesteld 24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ontwikkelingslanden hard worden geraakt door de klimaatcrisis en dat Nederland de ontwikkelingssamenwerking, waar mogelijk, moet inzetten op ondersteuning bij klimaatmitigatie en -adaptatie;

overwegende dat in 2020 slechts 9% van de uitgaven onder artikel 1 van de BuHa-OS-begroting kwalificeerde als klimaatrelevant en dus meetelt als klimaatfinanciering;

overwegende dat een project of investering waar klimaatmitigatie of -adaptatie een nevendoelstelling is al voor 40% meetelt als klimaatfinanciering;

overwegende dat bij elk project of investering gericht op het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling een bijdrage aan klimaatmitigatie of -adaptatie ten minste een nevendoelstelling zou moeten zijn;

verzoekt de regering, om de programma's binnen artikel 1 van de BuHa-OS-begroting verder te vergroenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee.