Kamerstuk 35814-11

Motie van het lid Van Raan over een CO2-klok ophangen in de Tweede Kamer zodat klimaatverandering op de voet gevolgd kan worden

Dossier: Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong)

Gepubliceerd: 9 december 2021
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35814-11.html
ID: 35814-11

34,0 %
66,0 %

Omtzigt

Volt

D66

FVD

BBB

PvdD

SP

JA21

CU

VVD

SGP

Groep Van Haga

PvdA

GL

PVV

DENK

BIJ1

Fractie Den Haan

CDA


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 9 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bewustzijn van de totale CO2 die in de atmosfeer zit en nog steeds stijgt, verhoogd moet worden;

constaterende dat er al initiatieven zijn voor real time carbon tracking, bijvoorbeeld CO2.earth;

verzoekt de voorzitter een CO2-klok op te hangen in de Tweede Kamer zodat klimaatverandering op de voet gevolgd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan