84,7 %
14,7 %

PvdD

SGP

Groep Van Haga

DENK

CDA

SP

Omtzigt

JA21

Volt

BIJ1

PvdA

CU

BBB

VVD

GL

PVV

FVD

D66

Fractie Den Haan


Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN VAN BAARLE

Voorgesteld 8 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat leeftijdsdiscriminatie de meest voorkomende vorm van discriminatie is op de arbeidsmarkt;

overwegende dat werkgevers vaak onterecht denken dat oudere werknemers vaker ziek zijn, minder flexibel zijn en ongemotiveerd zijn;

overwegende dat ouderen met hun kennis en ervaring juist van onschatbare waarde zijn op de arbeidsmarkt;

overwegende dat er een seniorenkansenvisie is gepresenteerd;

verzoekt de regering om in de communicatie en hulpmiddelen voor werkgevers in het kader van de Wet toezicht gelijke kansen werving en selectie nadrukkelijk aandacht te hebben voor het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Van Baarle