Gepubliceerd: 8 maart 2023
Indiener(s): Barbara Kathmann (PvdA), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: arbeidsomstandigheden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35673-20.html
ID: 35673-20

26,7 %
72,7 %

PvdD

DENK

Groep Van Haga

Omtzigt

FVD

PVV

JA21

GL

BIJ1

CU

VVD

SGP

Fractie Den Haan

PvdA

SP

BBB

CDA

Volt

D66


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN KATHMANN

Voorgesteld 8 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er helaas nog steeds vaak een ongelijke verdeling van arbeid en zorg in een gezin is;

constaterende dat de eerste weken na de geboorte van het kind cruciaal zijn voor de band met ouders, de ontwikkeling van het kind en voor de verdeling van zorgtaken, maar dat het geboorteverlof voor de partner van de moeder niet altijd wordt opgenomen vanwege het verlies van inkomen;

verzoekt de regering het geboorteverlof, dat volledig doorbetaald is, te verlengen van een naar drie weken en het aanvullend geboorteverlof, dat een doorbetaling van 70% kent, te verlengen van vijf naar zeven weken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Kathmann