Gepubliceerd: 8 maart 2023
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsomstandigheden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35673-14.html
ID: 35673-14

20,7 %
78,7 %

BIJ1

PvdA

CU

FVD

DENK

VVD

PVV

Fractie Den Haan

Volt

Omtzigt

CDA

BBB

SGP

JA21

Groep Van Haga

GL

D66

PvdD

SP


Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KATHMANN EN VAN DER LEE

Ontvangen 8 maart 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 2a, tweede lid, onder verlettering van onderdeel b tot c, een onderdeel ingevoegd luidende:

  • b. een omschrijving op te nemen over de wijze waarop wordt aangestuurd op een zo divers mogelijke samenstelling van werknemers die inhoudelijk betrokken zijn bij de aanbieding van betrekkingen en de vervulling van openstaande betrekkingen;.

Toelichting

De samenstelling van de sollicitatiecommissie is een factor van belang als het gaat om het maken van onrechtmatig onderscheid in sollicitatieprocedures. Een diverse commissie is een belangrijk middel om al dan niet onbewuste discriminatie in het selectieproces te verminderen en zo gelijke kansen te vergroten. Dit amendement regelt dat organisaties in de werkwijze zoals voorgeschreven in het wetsvoorstel een omschrijving moeten geven over de wijze waarop zij bij het samenstellen van de selectiecommissie aansturen op een diverse samenstelling. Dit draagt bij aan bewustwording van het belang van diverse selectiecommissies en het risico van de onbewuste vooroordelen die meespelen bij sollicitatieprocedures.

Kathmann Van der Lee