Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-8.html
ID: 35669-8

86,6 %
13,4 %

Krol

50PLUS

CDA

FVD

SP

SGP

CU

D66

PVV

DENK

GL

PvdD

Van Kooten-Arissen

PvdA

VVD


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de coronacrisis steeds meer mensen opbreekt, en dat inmiddels ruim de helft van de Nederlanders last heeft van stress;

overwegende dat deze stress deels werkgerelateerd is, bijvoorbeeld vanwege langdurig thuis werken of agressie op de werkvloer;

verzoekt de regering, om, naast het economisch steunpakket, in samenwerking met sociale partners ook een mentaal steunpakket op te zetten, met bijvoorbeeld laagdrempelige toegang tot coaching,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders