Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-40.html
ID: 35669-40

100,0 %
0,0 %

FVD

Krol

D66

PvdD

PvdA

CU

SP

VVD

PVV

Van Kooten-Arissen

50PLUS

CDA

DENK

SGP

GL


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet verhuurders oproept om coulant te zijn richting ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis;

overwegende dat de overheid hierin een voorbeeldfunctie heeft en ook decentrale overheden verhuurder zijn van gebouwen;

verzoekt het kabinet, om met de decentrale overheden in overleg te gaan, teneinde een substantiële huurverlaging te bewerkstelligen ten behoeve van getroffen ondernemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan