Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Wybren van Haga (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-31.html
ID: 35669-31

40,3 %
59,7 %

SGP

CU

D66

PVV

FVD

PvdA

VVD

DENK

Krol

SP

GL

Van Kooten-Arissen

50PLUS

PvdD

CDA


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de definitie van een «starter» niet eenduidig is;

overwegende dat er ook starters zijn die zich voor 30 september 2019 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en daardoor geen beroep kunnen doen op de TVL;

overwegende dat dezelfde problematiek zich voordoet bij overnames en omzettingen van een rechtsvorm;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het invoeren van een hardheidsclausule in de TVL-regeling deze problemen kan oplossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga