Kamerstuk 35669-30

Motie van de leden Van Haga en Baudet over boetes kwijtschelden voor ondernemers die hun winkel beschermden

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Thierry Baudet (FVD), Wybren van Haga (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-30.html
ID: 35669-30

87,2 %
12,8 %

SP

GL

PvdD

PvdA

Van Kooten-Arissen

FVD

DENK

Krol

CDA

D66

VVD

CU

SGP

50PLUS

PVV


Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondernemers boetes hebben gekregen, omdat zij na 21.00 uur op straat waren om hun winkel te beschermen tegen plunderaars;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat betreffende boetes worden kwijtgescholden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet