Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Wybren van Haga (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-29.html
ID: 35669-29

6,0 %
94,0 %

GL

VVD

SGP

SP

PvdD

DENK

FVD

CDA

PvdA

50PLUS

PVV

CU

Van Kooten-Arissen

D66

Krol


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de TVL een cap heeft van € 400.000 en de OVG een cap heeft van € 200.000;

overwegende dat hierdoor grotere bedrijven, winkel- en hotelketens en andere concerns ten onrechte maar zeer beperkt worden gecompenseerd voor de schade die zij lijden;

verzoekt de regering, deze caps te verwijderen uit beide regelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga