Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Wybren van Haga (FVD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-28.html
ID: 35669-28

49,7 %
50,3 %

GL

SP

FVD

VVD

CU

PVV

CDA

SGP

DENK

PvdA

50PLUS

PvdD

D66

Van Kooten-Arissen

Krol


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN STOFFER

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat «kwalificerende werkruimte elders» of «een vestigingsadres buiten het huisadres» als voorwaarde in de TVL is opgenomen;

verzoekt de regering, deze kwalificerende toets te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Stoffer