Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-25.html
ID: 35669-25

19,5 %
80,5 %

Van Kooten-Arissen

D66

SGP

CU

PvdA

PVV

GL

VVD

Krol

DENK

SP

PvdD

FVD

CDA

50PLUS


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrije kalverhouders in 2020 een omzetverlies van gemiddeld € 170.000 hebben geleden door vraaguitval in verband met de coronamaatregelen, maar dat de TVL-regeling niet voldoet door relatief hoge omzetten tegenover kleine marges;

overwegende dat door deze rode cijfers de bedrijfscontinuïteit en investeringen in verduurzaming in het geding zijn;

verzoekt de regering, om met een maatwerkoplossing voor de kalverhouderij te komen, bijvoorbeeld door verlaging van de TVL-drempel van minimaal 30% omzetverlies en/of door te kiezen voor andere referentiejaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer