Kamerstuk 35660-4

Brief van de leden Ellemeet en Aukje de Vries inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners


Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN ELLEMEET EN AUKJE DE VRIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 april 2021

Hierbij delen wij u mede dat, gelet op het vertrek van het lid Veldman uit de Kamer, de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel wordt overgenomen door het lid Aukje de Vries.

Ellemeet Aukje de Vries