Gepubliceerd: 4 december 2020
Indiener(s): Erik Ziengs
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35650-B-3.html
ID: 35650-B-3

Nr. 3 VERSLAG

Vastgesteld 4 december 2020

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. De commissie acht hiermee de openbare behandeling voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Ziengs

De adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx