Kamerstuk 35645-10

Motie van het lid Van Raan over een ambitieuze kerosinetaks

Dossier: Wijziging van de Wet vliegbelasting

Gepubliceerd: 2 december 2020
Indiener(s): Lammert van Raan
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35645-10.html
ID: 35645-10

30,2 %
69,8 %

Krol

GL

PvdA

SP

FVD

DENK

vKA

SGP

D66

PvdD

CDA

CU

VVD

PVV

50PLUS


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen juridische beperkingen zijn om een kerosinetaks in te voeren, bijvoorbeeld via bilaterale of multilaterale afspraken met andere landen;

verzoekt de regering, op korte termijn de nodige stappen te zetten in de richting van invoering van een ambitieuze kerosinetaks,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan