96,6 %
3,4 %

SP

BBB

BIJ1

FVD

D66

PVV

Groep Van Haga

PvdD

VVD

GL

CU

CDA

PvdA

Volt

JA21

SGP

DENK

Fractie Den Haan


Nr. 30 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DE HOOP EN BOUCHALLIKH TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22

Voorgesteld 25 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat duurzame biomassa beperkt beschikbaar is en Nederland hier geen onevenredig groot beslag op zou mogen leggen;

overwegende dat de door het kabinet voorgenomen inzet van biobrandstoffen in het verkeer, scheepvaart en luchtvaart substantieel is en de gevolgen hiervan nog niet goed in kaart zijn gebracht;

verzoekt de regering, een impactassessment uit te voeren naar de verwachte toename in de vraag naar biobrandstoffen door het (voorgenomen) kabinetsbeleid en daarbij indien mogelijk de verwachte herkomst van de biobrandstoffen te betrekken;

verzoekt de regering, deze impactassessment de Kamer te doen toekomen vóór behandeling van het Besluit energie vervoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop

Bouchallikh