Gepubliceerd: 20 mei 2021
Indiener(s): Bouchallikh
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-15.html
ID: 35626-15

81,2 %
18,8 %

FVD

GL

PvdD

VVD

BIJ1

DENK

CDA

PvdA

D66

SGP

CU

BBB

Volt

Fractie Den Haan

PVV

SP

JA21

Groep Van Haga


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat elektrificatie van de vervoerssector alle steun kan gebruiken;

constaterende dat de Richtlijn hernieuwbare energie die mogelijkheid biedt, zowel voor wegverkeer als de binnenvaart, waarbij in de richtlijn de vermenigvuldigingsfactor 4 wordt gehanteerd;

verzoekt de regering, de vermenigvuldigingsfactor van 4 toe te passen voor elektrisch vervoer, zowel voor wegvervoer als voor binnenvaartschepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouchallikh