Kamerstuk 35619-9

Motie van de leden Krol en Van Raak over altijd een referendum bij herindelingen

Dossier: Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Gepubliceerd: 11 februari 2021
Indiener(s): Henk Krol , Ronald van Raak
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35619-9.html
ID: 35619-9

32,2 %
67,8 %

FVD

PvdD

PvdA

CU

CDA

D66

SP

VVD

SGP

PVV

Krol

50PLUS

GL

vKA

DENK


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN VAN RAAK

Voorgesteld 11 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat herindelingsgemeenten vrij zijn in de manier waarop inspraak wordt geregeld;

overwegende dat de inspraak niet altijd optimaal wordt georganiseerd en reden kan zijn tot onvrede onder inwoners;

verzoekt de regering, met een wetswijziging te komen om vast te leggen dat inwoners van herindelingsgemeenten altijd worden geraadpleegd via een referendum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Van Raak