Kamerstuk 35594-7

Uitstel toezending nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Dossier: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Gepubliceerd: 17 december 2020
Indiener(s): Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35594-7.html
ID: 35594-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2020

Hierbij informeer ik u over mijn reactie op het verslag bij het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers op 23 november 2020 (Kamerstuk 35 594, nr. 5).

Uw Kamer heeft veel vragen gesteld bij het wetsvoorstel. Ik wil recht doen aan de vragen en deze zorgvuldig beantwoorden in de nota naar aanleiding van het verslag. De beantwoording van de vragen vereist bovendien de nodige interdepartementale afstemming. Hierdoor is het niet mogelijk om de beantwoording voor het kerstreces aan uw Kamer te versturen. De beantwoording zal daarom snel na het reces volgen. Ik hoop nochtans dat het wetsvoorstel nog voor het verkiezingsreces kan worden behandeld door uw Kamer.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes