Kamerstuk 35576-9

Amendement van het lid Nijboer over de vrijstelling van de overdrachtsbelasting slechts toepassen bij een woningwaarde tot 5 ton

Dossier: Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachtsbelasting)

Gepubliceerd: 27 oktober 2020
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35576-9.html
ID: 35576-9

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER

Ontvangen 27 oktober 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, onder 1, wordt aan het voorgestelde in artikel 15, eerste lid, onderdeel p, een subonderdeel toegevoegd luidende:

  • 4°. het totaal van de waarde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de woning of rechten waaraan deze is onderworpen en tot die woning behorende aanhorigheden niet meer bedraagt dan € 500.000;.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het verlagen van de overdrachtsbelasting voor starters alleen van toepassing is op woningen met een waarde van maximaal € 500.000. Indiener is van mening dat het verlagen van de overdrachtsbelasting een middel is om starters die net niet aan een woning kunnen komen door een overspannen woningmarkt nu toch een woning kunnen kopen. Het is niet de bedoeling dat zeer welvarende starters, die zonder deze maatregel ook al een woning konden kopen, hierdoor nog duurdere woningen kunnen kopen. Om dit effect enigszins te beperken wordt een maximale woningwaarde ingevoerd voor starters die gebruik maken van het verlaagde tarief.

Nijboer