Kamerstuk 35570-VI-125

Motie van de leden Markuszower en Wilders over julio Poch substantieel compenseren voor geleden leed en schade

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 14 september 2021
Indiener(s): Gidi Markuszower (PVV), Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VI-125.html
ID: 35570-VI-125

32,7 %
67,3 %

SP

Groep Van Haga

VVD

GL

PvdD

BBB

CDA

D66

Omtzigt

SGP

PVV

CU

Volt

PvdA

DENK

Fractie Den Haan

BIJ1

FVD

JA21


Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN MARKUSZOWER EN WILDERS

Voorgesteld 14 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de Minister Julio Poch substantieel te compenseren voor het hem aangedane leed en de toegebrachte schade,

en gaat over tot de orde van de dag.

Markuszower

Wilders