Kamerstuk 35570-A-74

Motie van het lid Madlener over de elektrische step op korte termijn legaliseren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 24 juni 2021
Indiener(s): Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-A-74.html
ID: 35570-A-74

30,0 %
70,0 %

PVV

Fractie Den Haan

D66

VVD

SP

CU

BBB

PvdA

Volt

Groep Van Haga

SGP

FVD

GL

PvdD

BIJ1

JA21

DENK

CDA


Nr. 74 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de elektrische step een grote opmars heeft in Nederland;

constaterende dat elektrische steps op dit moment niet zijn toegestaan op de openbare weg;

constaterende dat de regelgeving «bijzondere bromfiets» wordt herzien, waarmee elektrische steps waarschijnlijk worden toegestaan;

overwegende dat de elektrische step een belangrijke bijdrage kan leveren aan voor- en natransport bij openbaar vervoer en dat deze, vaak opklapbare, steps makkelijk meegenomen kunnen worden in bus, trein en metro;

verzoekt de regering, de elektrische step op korte termijn te legaliseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener