Gepubliceerd: 3 februari 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Paul Smeulders (GL), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35488-13.html
ID: 35488-13

69,1 %
30,9 %

GL

PVV

CDA

DENK

VVD

Krol

PvdA

vKA

SGP

PvdD

CU

SP

50PLUS

FVD

D66


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 3 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat huurders van corporatiewoningen in 2020 een huurprijsstijging van gemiddeld 2,7% hebben gekregen;

overwegende dat een lagere huur voor mensen die een sociale huurwoning huren bij een woningcorporatie wenselijk is en dat de huren dan omlaaggaan in plaats van omhoog;

verzoekt de regering, om de huurprijzen in de sociale huursector dit jaar te bevriezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Smeulders

Kuiken