Gepubliceerd: 24 juni 2020
Indiener(s): Judith Tielen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35473-13.html
ID: 35473-13

100,0 %
0,0 %

GL

VVD

D66

PvdD

SGP

SP

50PLUS

FVD

Van Haga

CU

DENK

PVV

CDA

PvdA


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID TIELEN

Voorgesteld 24 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sommige bedrijven om administratieve redenen geen aanspraak kunnen maken op de NOW;

constaterende dat met de derde wijziging, de brief van 20 mei 2020, een deel van deze bedrijven alsnog een toekenning NOW zou moeten krijgen;

overwegende dat onduidelijk is of en welke administratieve redenen nu nog onbedoeld de toekenning van NOW belemmeren;

verzoekt de regering, om samen met UWV een peiling of anderszins

steekproefsgewijs onderzoek te doen om inzicht te krijgen in resterende schrijnende gevallen, en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen