Kamerstuk 35415-8

Motie van het lid Van Otterloo over AOW-gerechtigden niet per definitie uitsluiten van de noodmaatregelen

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 25 maart 2020
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35415-8.html
ID: 35415-8

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het pakket economische steunmaatregelen dat de regering heeft gepresenteerd;

overwegende dat er gepensioneerde zzp'ers ondernemers zijn die een groot inkomensverlies lijden;

verzoekt de regering, om AOW-gerechtigden niet per definitie uit te sluiten van de noodmaatregelen voor ondernemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo