Kamerstuk 35415-5

Motie van de leden Alkaya en Nijboer over het in dienst houden van werknemers voor de uren die zij voor 1 maart 2020 werkten als voorwaarde

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 25 maart 2020
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA), Mahir Alkaya (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35415-5.html
ID: 35415-5

32,7 %
67,3 %

GL

SP

CU

D66

PVV

vKA

50PLUS

FvD

VVD

SGP

PvdA

Van Haga

PvdD

CDA

DENK


Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet werkgevers die een beroep willen doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) oproept om werknemers zo veel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten;

overwegende dat slechts een oproep hiertoe voor werknemers met een contract zonder een vast aantal uren onvoldoende zekerheid biedt;

van mening dat ontslag en verlies van inkomen voor alle werknemers voorkomen moeten worden;

verzoekt de regering, om het in dienst houden van werknemers voor de uren die zij voor 1 maart 2020 werkten een voorwaarde te maken voor het door de werkgevers een beroep kunnen doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW),

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Nijboer