Kamerstuk 35415-10

Gewijzigde motie van het lid Van Raan over de regelingen monitoren en samen met gemeenten met aanvullende maatregelen komen (t.v.v. 35415-7)

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 26 maart 2020
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35415-10.html
ID: 35415-10

100,0 %
0,0 %

DENK

VVD

GL

D66

SP

CU

vKA

CDA

SGP

PVV

50PLUS

Van Haga

PvdD

PvdA

FvD


Nr. 10 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Voorgesteld 26 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mensen door de coronacrisis (een groot deel van) hun inkomen kwijtraken;

overwegende dat de maatregelen die het kabinet genomen heeft generieke maatregelen zijn;

overwegende dat mensen ondanks deze maatregelen in financiële problemen kunnen komen;

verzoekt de regering, de regelingen te monitoren en samen met gemeenten met aanvullende maatregelen te komen indien nodig,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan