Gepubliceerd: 3 september 2020
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35374-17.html
ID: 35374-17

18,0 %
82,0 %

FvD

PVV

Krol

CDA

50PLUS

SP

Van Haga

D66

DENK

VVD

GL

vKA

PvdA

SGP

CU

PvdD


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 3 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, gemeenten te verplichten te handhaven op de vereisten en voorwaarden voor het ontvangen van bijstand,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong