Gepubliceerd: 3 september 2020
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35374-15.html
ID: 35374-15

86,7 %
13,3 %

vKA

D66

VVD

DENK

CDA

SP

FVD

50PLUS

PvdA

SGP

Van Haga

PvdD

GL

Krol

PVV

CU


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK

Voorgesteld 3 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kleine fouten kunnen leiden tot hoge terugvorderingen en boetes voor mensen en dit grote consequenties kan hebben;

overwegende dat de overheid per definitie uitgaat van verwijtbaarheid, maar dit niet altijd terecht is;

verzoekt de regering onderzoek te doen in de sociale zekerheid naar de mate waarin sancties, terugvorderingen en consequenties voor schuldhulpverlening en schuldsanering in verhouding staan tot de verwijtbaarheid, en voorstellen te doen voor verbetering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk