Gepubliceerd: 12 mei 2020
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35358-15.html
ID: 35358-15

30,7 %
69,3 %

PvdD

GL

SP

PVV

Van Haga

DENK

CU

VVD

SGP

50PLUS

PvdA

D66

CDA

FvD

Groep Krol/vKA


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de banen en het inkomen van vele honderdduizenden Nederlanders door de coronacrisis op het spel staan;

overwegende dat de Nederlandse regering alles op alles moet zetten om de banen en daarmee het inkomen van Nederlanders te beschermen en derhalve arbeidsmigratie, waardoor de positie van Nederlandse werknemers meer verzwakt, moet worden tegengehouden;

verzoekt de regering, in het belang van Nederlandse werknemers, tewerkstellingsvergunningen in te voeren voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong