Gepubliceerd: 12 mei 2020
Indiener(s): Léon de Jong (PVV), Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35358-14.html
ID: 35358-14

46,0 %
54,0 %

Groep Krol/vKA

VVD

SP

SGP

PVV

CDA

CU

D66

GL

50PLUS

PvdD

FvD

PvdA

Van Haga

DENK


Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN DE JONG EN WILDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, haar voornemen om bedrijven bij het nieuwe coronasteunpakket de mogelijkheid te geven medewerkers zonder boete te ontslaan per direct van tafel te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Wilders