Kamerstuk 35348-13

Motie van de leden Markuszower en Wilders over het onmogelijk maken van islamitische huwelijken en de erkenning daarvan

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

Gepubliceerd: 9 november 2020
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Gidi Markuszower (PVV)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35348-13.html
ID: 35348-13

16,0 %
84,0 %

Van Haga

D66

SP

GL

VVD

DENK

FvD

50PLUS

Krol

PvdA

PvdD

PVV

CDA

CU

vKA

SGP


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN MARKUSZOWER EN WILDERS

Voorgesteld 9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de erkenning van islamitische huwelijken shariawetgeving wordt toegepast en dat daardoor vele misstanden in die islamitische huwelijken plaats (kunnen) vinden;

verzoekt de regering, (de erkenning van) islamitische huwelijken onmogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Markuszower

Wilders