Gepubliceerd: 14 december 2023
Indiener(s): Diederik van Dijk (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35338-4.html
ID: 35338-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2023

Hierbij deel ik u mede dat, gelet op het vertrek van het lid Van der Staaij uit de Kamer, ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.

D. van Dijk