Kamerstuk 35300-B-28

Motie van het lid Van Otterloo over inzetten op economische groeikracht van gemeenten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-B-28.html
ID: 35300-B-28

32,7 %
67,3 %

SP

CU

Van Haga

DENK

50PLUS

SGP

VVD

PVV

PvdD

CDA

FvD

PvdA

D66

Groep Krol/vKA

GL


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het feit dat veel gemeenten aangeven dat hun financiële situatie steeds nijpender wordt;

overwegende het feit dat de coronacrisis grote economische schade veroorzaakt en het de taak van het Rijk is hierin bij te sturen;

overwegende het feit dat het voor de economie goed zou zijn in te zetten op investerend vermogen van gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en infrastructuur;

verzoekt de regering, in te zetten op de economische groeikracht van gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo