Kamerstuk 35300-B-24

Motie van het lid Van Raak over afzien van de "opschalingskorting"

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-B-24.html
ID: 35300-B-24

48,0 %
52,0 %

D66

PvdA

Van Haga

SP

CDA

Groep Krol/vKA

PvdD

DENK

SGP

PVV

VVD

CU

50PLUS

FvD

GL


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de «opschalingskorting» een bezuiniging is zonder bijbehorend beleid;

van mening dat dit een vorm is van slecht bestuur;

verzoekt de regering met Prinsjesdag met voorstellen te komen om af te zien van de «opschalingskorting» en met terugwerkende kracht gemeenten te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak