Kamerstuk 35300-B-23

Motie van het lid Özütok over in gesprek gaan met gemeenten over hun financiële situatie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Nevin Özütok (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-B-23.html
ID: 35300-B-23

86,7 %
13,3 %

PvdA

PVV

CU

PvdD

Groep Krol/vKA

VVD

SP

D66

CDA

50PLUS

Van Haga

DENK

SGP

GL

FvD


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de effecten van corona zich op heel veel verschillende gemeentelijke beleidsterreinen voordoen, dat gemeenten vanwege corona zowel extra uitgaven hebben als dalende inkomsten en het Rijk heeft toegezegd dat gemeenten er door corona niet slechter voor mogen komen te staan;

overwegende dat de gemeentefinanciën al voor corona onder druk stonden en een adequate compensatie voor gemeenten daarom essentieel is en dat de financiële impact van corona op medeoverheden mogelijk pas in de komende gemeentebegrotingen goed zichtbaar is;

verzoekt de regering, om op basis van de gemeentebegrotingen in gesprek te gaan met gemeenten over hun financiële situatie, en de Kamer daarover voor de Najaarsnota te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok