Gepubliceerd: 3 maart 2020
Indiener(s): Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35252-18.html
ID: 35252-18

98,7 %
1,3 %

50PLUS

PVV

PvdD

SP

CU

SGP

VVD

DENK

D66

FvD

GL

CDA

PvdA

vKA

Van Haga


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 3 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een wetswijziging in de Kamer ligt om de positie van de mbo-student in de wet te verstevigen en gelijk te stellen aan die van de student in het hoger onderwijs;

overwegende dat mbo-studenten in de samenleving regelmatig niet op dezelfde wijze worden behandeld als studenten uit het hoger onderwijs, bijvoorbeeld met studentenkortingen en toegang tot uitgaansgelegenheden;

verzoekt de regering, de bekendheid van de gelijke positie van de student te vergroten door organisaties als de VNG, MKB-Nederland, VNO-NCW, VH, VSNU en andere daarover actief te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen