Kamerstuk 35252-17

Motie van de leden Kuik en Smals over duidelijkheid over de waarde van certificaten, verklaringen en dipoma's

Dossier: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

Gepubliceerd: 3 maart 2020
Indiener(s): Bart Smals (VVD), Anne Kuik (CDA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35252-17.html
ID: 35252-17

86,7 %
13,3 %

FvD

SGP

CU

PVV

DENK

SP

CDA

VVD

Van Haga

PvdA

vKA

GL

50PLUS

D66

PvdD


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN SMALS

Voorgesteld 3 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor werkgevers niet per definitie helder is welke stappen een werknemer zonder startkwalificatie nog moet afleggen om zijn of haar diploma te halen;

overwegende dat door de verschillende certificaten, verklaringen en diploma's die mbo-instellingen momenteel uitgeven, het voor werkgevers vaak niet duidelijk is welke waarde een certificaat, verklaring of zelfs diploma heeft;

verzoekt de regering, kaders te stellen zodat in de mbo-verklaring concreet wordt aangegeven welke gedeelten van de opleiding al gehaald zijn en daarnaast welke mogelijkheden er zijn om alsnog een mbo-diploma te halen;

verzoekt de regering tevens, om in overleg met de MBO Raad, VNO-NCW en MKB-Nederland te gaan om de verschillen tussen certificaten, verklaringen en diploma’s duidelijk te maken, en de Kamer voor 1 september 2020 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Smals