63,3 %
36,7 %

VVD

DENK

SP

PvdD

CU

CDA

GL

SGP

vKA

Van Haga

FVD

PvdA

PVV

D66

50PLUS


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN KUIK

Voorgesteld 3 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond te vaak te maken krijgen met stagediscriminatie;

overwegende dat er inmiddels verschillende meldpunten stagediscriminatie zijn, maar de drempel om aangifte of melding te doen voor studenten hoog blijft;

overwegende dat studenten baat kunnen hebben bij een meer laagdrempelige en herkenbare manier om stagediscriminatie te melden;

verzoekt de regering, SBB in samenwerking met mbo-studenten een app te laten ontwikkelen waar studenten op laagdrempelige wijze melding kunnen doen van (vermoede) stagediscriminatie en deze app te koppelen aan het meldpunt bij SBB, zodat een goed beeld kan ontstaan van aard en omvang van stagediscriminatie bij mbo-studenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Kuik