Kamerstuk 35200-IV-13

Motie van het lid De Graaf over geen cent steken in de oplossing van het financiële wanbeheer op Curaçao

Dossier: Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

Gepubliceerd: 20 juni 2019
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35200-IV-13.html
ID: 35200-IV-13

14,7 %
85,3 %

PvdD

D66

50PLUS

PVV

PvdA

DENK

SP

SGP

VVD

GL

FvD

CDA

CU


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het College financieel toezicht heeft geadviseerd om Curaçao een aanwijzing te geven vanwege het financieel beheer;

constaterende dat de premier van Curaçao in eerste instantie heeft geweigerd naar Nederland te komen om te spreken over de aanwijzing;

overwegende dat Curaçao voor deze actie is beloond met drie weken uitstel en een toezegging tot hulp met betrekking tot het financieel beheer;

verzoekt de regering, geen cent te steken in de oplossing van het financiële wanbeheer op Curaçao,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf