Gepubliceerd: 17 februari 2020
Indiener(s): Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35195-17.html
ID: 35195-17

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorhang consequenties kan hebben voor een bepaalde groep leerlingen, omdat de deadline van 1 augustus hierdoor niet gehaald zou kunnen worden;

verzoekt de regering, een oplossing te vinden en een overgangsregeling voor deze groep leerlingen te creëren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema