Gepubliceerd: 17 februari 2020
Indiener(s): Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35195-12.html
ID: 35195-12
Origineel: 35195-9

Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 17 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 27a als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

  • 1a. In afwijking van het eerste lid, mag het bevoegd gezag als voorwaarde voor toelating tot het vierde leerjaar van het hoger algemeen voortgezet onderwijs van een leerling als bedoeld in het eerste lid stellen dat de leerling een motivatiebrief aanlevert of deelneemt aan een kennismakingsgesprek.

  • 1b. Als gebruik is gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in lid 1a, mag het bevoegd gezag een advies uitbrengen aan de leerling over deelname aan het hoger algemeen voortgezet onderwijs. Dit advies is niet bindend.

2. In het tweede lid wordt na «het eerste lid» ingevoegd «en onverminderd de leden 1a en 1b».

II

In artikel II, onderdeel B, wordt artikel 64a als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

  • 1a. In afwijking van het eerste lid, mag het bevoegd gezag als voorwaarde voor toelating tot het vierde leerjaar van het hoger algemeen voortgezet onderwijs van een leerling als bedoeld in het eerste lid stellen dat de leerling een motivatiebrief aanlevert of deelneemt aan een kennismakingsgesprek.

  • 1b. Als gebruik is gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in lid 1a, mag het bevoegd gezag een advies uitbrengen aan de leerling over deelname aan het hoger algemeen voortgezet onderwijs. Dit advies is niet bindend.

2. In het tweede lid wordt na «het eerste lid» ingevoegd «en onverminderd de leden 1a en 1b».

Toelichting

Steeds vaker komen er signalen van leraren dat leerlingen op een schoolniveau zitten dat te hoog is, omdat hun ouders geklaagd hebben dat het advies van hun kind te laag is. Om te voorkomen dat vmbo gl of vmbo tl leerlingen door hun ouders gedwongen worden om de stap te maken naar het havo, maar dat deze leerlingen beter de stap naar het mbo kunnen nemen, mag de school voorafgaand aan de toelating een kennismakingsgesprek of motivatiebrief vragen aan deze leerlingen om uit te vinden of de havo de juiste stap is in hun schoolcarrière. Op basis hiervan kan de school een negatief havo-advies geven aan de leerling, maar ook met een negatief advies mag de leerling aan de havo beginnen.

Dit amendement is ter verduidelijking omdat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel expliciet wordt verboden dat scholen een motivatiebrief vragen aan leerlingen. Met deze verduidelijking willen we scholen handvatten meegeven om leerlingen te helpen om de juiste schoolkeuze te maken.

Rudmer Heerema