Gepubliceerd: 17 december 2019
Indiener(s): Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-18.html
ID: 35179-18

84,7 %
15,3 %

DENK

50PLUS

PvdD

VVD

CDA

PVV

FvD

CU

Van Haga

GL

SP

SGP

vKA

D66

PvdA


Nr. 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat extra waarborgen in de toegang tot het UBO-register nodig zijn;

constaterende dat een amendement-Bruins/Van der Linde/Ronnes is ingediend waarmee geregeld wordt dat UBO's inzicht krijgen in hoe vaak ze zijn opgezocht in het register;

van mening dat het voor de veiligheid van UBO's van belang kan zijn te weten of hun gegevens zijn verstrekt aan anderen dan betrouwbare partijen zoals overheid, notaris, bank et cetera;

verzoekt de regering, in overleg met ondernemers en familiebedrijven te onderzoeken hoe het register kan worden ingericht zodat categorieën gebruikers kunnen worden onderscheiden en dat UBO’s op verzoek inzicht kunnen krijgen in hoe vaak hun gegevens zijn verstrekt per categorie en wat de toegevoegde waarde daarvan is en, zodra mogelijk en bij voldoende meerwaarde, dit bij een volgende update van het systeem te implementeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins