Gepubliceerd: 3 december 2019
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-15.html
ID: 35179-15

100,0 %
0,0 %

D66

CU

vKA

50PLUS

DENK

PvdA

FvD

SGP

Van Haga

PVV

SP

GL

VVD

PvdD

CDA


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, waar het UBO-register uit voortvloeit, ook gevolgen heeft voor algemeen nut beogende instellingen (anbi's);

overwegende dat anbi's een grote bijdrage leveren aan het algemeen nut;

overwegende dat het wenselijk is dat anbi's geen substantiële hinder ondervinden van het UBO-register;

verzoekt de regering, de gevolgen op het gebied van privacy van de invoering van het UBO-register voor anbi's te monitoren, en de Kamer hierover een jaar na vulling van het UBO-register te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer